Potopne Črpalke Sulzer ABS

Potopna črpalka Sulzer ABS, tip MF-VO, s tlačnim priključkom za gasilsko cev (“C” spojka), se uporablja za prečrpavanje umazane in meteorne vode, npr. na gradbišču ali v poplavljeni kleti.

Servisna črpalka Sulzer ABS, tip AS, s tlačnim priključkom za gasilsko cev (“B” spojka, ali drugo), se uporablja za servisno prečrpavanje vode npr. iz bazena čistilne naprave.

Sulzer ABS MF so kompaktne potopne črpalke z veliko prehodnostjo trdnih delcev za zanesljivo in efektivno odvodnjavanje.

Sulzer ABS Piranha črpalke za odplake z funkcijo drobljenja omogočajo zanesljivo in ekonomično črpanje v stanovanjskih, komunalnih in industrijskih aplikacijah.

Sulzer ABS AS serija so robustne in zanesljive potopne črpalke od 1 do 3 kW za črpanje meteornih, fekalnih in komunalnih odpadnih vod.

Sulzer ABS XFP  potopne črpalke so bile zasnovane posebej za uporabo v komunalnih črpališčih. Te kvalitetne črpalke zagotavljajo dolgotrajno zanesljivost in dolgo življensko dobo.

Sulzer ABS AFLX in VUPX so kvalitetne potopne propelerske črpalke zasnovane za montažo v tlačno cev.