EU Projekti

Ukvarjamo se s prijavljanjem projektov na razpise za pridobitev sofinanciranja v Sloveniji in EU:
– izbira primernega razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev,
– svetovanje pri oblikovanju projektne ideje in planiranju projekta,
– pisanje prijave in priprava ostale dokumentacije,
– priprava poslovnega načrta,
– pomoč pri iskanju ustreznih projektnih partnerjev,
– priprava ali pomoč pri pripravi poročil (finančno, vsebinsko),
– pomoč pri vodenju projekta, da doseže svoje cilje v okviru planiranih stroškov in časa.