EU Projekti

Ukvarjamo se s prijavljanjem projektov na razpise za pridobitev sofinanciranja v Sloveniji in EU:

  • izbira primernega razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev,
  • svetovanje pri oblikovanju projektne ideje in planiranju projekta,
  • pisanje prijave in priprava ostale dokumentacije,
  • priprava poslovnega načrta,
  • pomoč pri iskanju ustreznih projektnih partnerjev,
  • priprava ali pomoč pri pripravi poročil (finančno, vsebinsko),
  • vodenje ali pomoč pri vodenju projekta, da doseže svoje cilje v okviru planiranih stroškov in časa,
  • pregled že napisanega projektnega predloga s popravki in svetovanjem za izboljšave.

Reference


Projekt Opazovalnica habitat Temenica

Odobren v okviru razpisa za sofinanciranje Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Prijavitelj: Virc, storitve s kmetijsko mehanizacijo d.o.o.


Projekt Vzpostavitev geo-referenciranega mobilnega vzorčenja za analize tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje

Odobren v okviru razpisa 4. javni razpis za podukrep Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. 

Vodilni partner: GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma


Projekt Vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje

Odobren v okviru razpisa 4. javni razpis za podukrep Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Vodilni partner: Microbium, napredne tehnologije, d.o.o.