EU Projekti

Ukvarjamo se s prijavljanjem projektov na razpise za pridobitev sofinanciranja v Sloveniji in EU:

 • izbira primernega razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev,
 • svetovanje pri oblikovanju projektne ideje in planiranju projekta,
 • pisanje prijave in priprava ostale dokumentacije,
 • priprava poslovnega načrta,
 • pomoč pri iskanju ustreznih projektnih partnerjev,
 • priprava ali pomoč pri pripravi poročil (finančno, vsebinsko),
 • vodenje ali pomoč pri vodenju projekta, da doseže svoje cilje v okviru planiranih stroškov in časa,
 • pregled že napisanega projektnega predloga s popravki in svetovanjem za izboljšave.

Reference


Projekt Opazovalnica habitat Temenica

Odobren v okviru razpisa za sofinanciranje Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Prijavitelj: Virc, storitve s kmetijsko mehanizacijo d.o.o.


Projekt Vzpostavitev geo-referenciranega mobilnega vzorčenja za analize tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje

Odobren v okviru razpisa 4. javni razpis za podukrep Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. 

Vodilni partner: GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma

Sodelujoči partnerji:

 • Virc, storitve s kmetijsko mehanizacijo d.o.o.,
 • Geološki zavod Slovenije,
 • Kmetijski inštitut Slovenije,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
 • Larting, podjetje za inženiring, projektiranje in nadzor, d.o.o.,
 • Kmetijsko gospodarstvo Matej Rifelj,
 • Kmetijsko gospodarstvo Milan Metelko,
 • Kmetijsko gospodarstvo Simon Čretnik,
 • Kmetijsko gospodarstvo Martin Starič in
 • Kmetijsko gospodarstvo Vinko Kepec.  

Projekt Vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje

Odobren v okviru razpisa 4. javni razpis za podukrep Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Vodilni partner: Microbium, napredne tehnologije, d.o.o.

Sodelujoči partnerji:

 • Virc, storitve s kmetijsko mehanizacijo d.o.o.,
 • Omaplast reciklaža plastike d.o.o.,
 • Larting, podjetje za inženiring, projektiranje in nadzor, d.o.o.,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
 • GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma,
 • Sava, kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Lesce,
 • Kmetijsko gospodarstvo Leopold Virc,
 • Kmetijsko gospodarstvo Milan Metelko,
 • Kmetijsko gospodarstvo Simon Čretnik in
 • Kmetijsko gospodarstvo Vinko Kepec.