Reference

2023

 • LJUBLJANA
 • PIRAN
 • ČRNOMELJ
 • LJ-JEŽICA
 • LOGATEC
 • KAMNIK
 • LAZE PRI BOROVNICI
 • LJ-PODUTIK
 • LJUBLJANA
 • NOVO MESTO
 • CELJE
 • VELENJE

2022

 • LIGOJNA
 • NEVERKE
 • ŽABČE
 • GOZD MARTULJEK
 • LJUBLJANA
 • ČIGINJ
 • PODBRDO
 • SINJA GORICA
 • PŠATA
 • POLSKAVA
 • PINCE
 • KOČEVJE
 • MARIBOR

2021

 • LJUBLJANA
 • LOGATEC
 • ARTIČE
 • KOPER
 • RAČE
 • ČRNA NA KOROŠKEM

2020

 • IDRIJA
 • KOPER
 • LJUBLJANA
 • ČIGINJ
 • VNANJE GORICE
 • KRANJ
 • NOVA GORICA

2019

 • JESENICE
 • DRENOV GRIČ
 • PORTOROŽ
 • BREŽIČ
 • TOLMIN
 • GORNJA RADGONA
 • SELO PRI IHANU
 • KOPER
 • LJUBLJANA

2018

 • IDRSKO
 • FENOLIT
 • SV. KATARINA
 • VOLČE
 • HORJUL
 • POLHOV GRADEC
 • KOPER
 • KOČEVJE
 • VOLČE

2017

 • VERD
 • DEKANI
 • METLIKA
 • KOPER
 • BLED
 • GROSUPLJE
 • LJUBLJANA
 • KOPER
 • ŠUJICA
 • COL

2016

 • HORJUL
 • IHAN
 • KOMENDA
 • OREHOVICA
 • LJUBLJANA
 • CELJE
 • MOZIRJE

2015

 • OTOK BLED
 • STARA VRHNIKA
 • VNANJE GORICE
 • PODPEČ-PRESERJE
 • VRHNIKA
 • BOROVNICA
 • KAMNO
 • KRANJ

2014

 • SONČNO NABREŽJE
 • RASKOVEC
 • VERD
 • MIRKE
 • STARA VRHNIKA
 • VRHNIKA
 • RAKEK
 • VRHNIKA
 • GROSUPLJE
 • IDRIJA
 • VIPAVA
 • PRAGERSKO
 • ILIRSKA BISTRICA
 • KROPA

2013

 • RASKOVEC
 • ŠPAJA DOLINA
 • ŽIROVNICA
 • PRAGARSKO
 • SERMIN
 • VRHNIKA
 • MOČILNIK
 • CERKNICA
 • SLOVENSKE KONJICE
 • SKIDZIEL

2012

 • PRAGARSKO
 • VERD
 • DOLENJE
 • LOKAVEC
 • BUDANJE
 • USTJE
 • RAČE
 • SLOVENSKE KONJICE
 • ŽIRI

2011

 • DOBOVIČNIKOVA
 • GABERČE
 • KOVOR
 • QLANDIA
 • STRMOL
 • LUCIJA
 • RAČE
 • ČRNOMELJ
 • DOMŽALE

2010

 • LJUBLJANA
 • PLANIKA
 • HOFER
 • KOPER
 • MOČILNIK
 • ILIRIJA
 • PODBRDO
 • TRBOVLJE

2002-2009

 • ČN bolnica Gomelj, Belorusija
 • Zadrževalni bazeni Ajdovščina
 • Zajem/sežig deponijskega plina – Špaja dolina
 • Nadzor izgradnje bakle – Gornji Grad
 • Nadzor izgradnje bakle – Slovenj Gradec
 • Zadrževalni bazeni Ilirska Bistrica
 • Deponija nenevarnih odpadkov Stara vas pri Postojni
 • Deponija odpadkov Kovor, Tržič
 • Rezervoar požarne vode Leclerc
 • Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežaklja
 • Deponija odpadkov Ostri vrh pri Logatcu
 • Lamelni usedalnik Kalcit
 • Črpališča:
  • PLANIKA KRANJ
  • Poslovni objekt “ŠMARTINKA”
  • BRITOF PRI KRANJU
  • DRAGOMELJ
  • VALDOLTRA
  • ILIRIJA, Lendava
  • SERMIN
  • PODBRDO
  • MEKINJE
  • Vrtec Vrhnika
  • LAVRICA
  • BAR, Črna Gora
  • MORAVČE, Zalog