Produkti

Zaščitno stikalo TDM

TDM zaščitno stikalo za potopni elektromotor.

Navodila za uporabo

Plovno stikalo KS

Sulzer ABS KS plovno stikalo  za nadzor višine vode v črpališčih odpadne vode.

Brošura KS (ang)

Nivojska sonda MD 126

Potopna hidrostatična nivojska sonda za zvezno meritev nivoja vode z visoko natančnostjo. Izdelana iz nerjavečega železa, za meteorno in odpadno vodo.

Brošura (ang)

Čistilni fazonski kos LRF

CK

LRF čistilni fazonski kos omogoča revizijo in izredno čiščenje cevovoda. Služi kot vstopno mesto visokotlačnemu čistilniku ali kameri za snemanje stanja cevovoda.

Brošura LRF

SULZER ABS

Potopne črpalke za odpadno vodo Sulzer ABS

Sulzer ponuja enega izmed najbolj obširnih razponov potopnih črpalk tip ABS. Razpon zajema črpalke za uporabo v domovih in na komercialnih lokacijah ter visoko zmogljive črpalke za komunalne in industrijske aplikacije.

Potopna mešala Sulzer ABS


Energijsko učinkovita potopna mešala za velik razpon aplikacij v industriji in v čistilnih napravah odpadne vode.

Aeracijski sistemi Sulzer ABS

Sulzer ABS ponuja široko izbiro aeracijskih sistemov za lokalno in industrijsko čiščenje odpadne vode.

NORDIC WATER

Nordic Water MEVA

Meva je razpon produktov, ki je bil razvit z namenom da se ponudi bolj zanesljive produkte kot jih ponuja konkurenca. Meva je divizija Nordic Water Products AB z dolgimi in širokimi izkušnjami pri čiščenju odpadnih voda.

Nordic Water DynaSand peščeni filter

DynaSand filter je originalen Nordic Water produkt, z več kot 25,000 montiranimi enotami po svetu. Glavne aplikacije so: mehanska filtracija (čistilne nparave, industrijski procesi), kontaktna filtracija (priprava pitne ali tehnološke vode, odstranjevanje fosforja v čistilnih napravah odpadne vode) in biološko aktivirana filtracija (čiščenje odpadne in pitne vode).

Nordic Water DynaDisc in DynaDrum filtra

DynaDisc filter z vrtečimi diski zagotavlja veliko področje filtracije na majhnem področju. DynaDisc je prva izbira za velike pretoke, kot npr. pri terciarnem čiščenju odpadne vode in pri čiščenju surove vode.

DynaDrum filter s filtrirno tkanino nameščeno na vrtečem bobnu daje manjšo filtrirno površino kot DynaDisc. Tipična področja uporabe so manjše čistilne naprave odpadne vode in prva faza čiščenja surove vode.

WETRAVENT

WETRAVENT puhala s stranskimi kanali


Pri puhalih s stranskimi kanali (angl. lateral channel blower) ni kontakta med vrtečimi in stacionarnimi deli, zato se ne obrabljajo in ne potrebujejo maziva in vzdrževanja. Poleg tega so tiha in zagotavljajo enakomeren zračni pretok brez pulzacij.

WETRAVENT radialni ventilatorji

Radialni ventilatorji (angl. radial blowers) aksialno sesajo medij (zrak) in ga z vrtenjem rotorja centrifugalno pospešujejo in aksialno izpihajo, vse brezkontaktno.