Larting črpališča odpadne in meteorne vode

Izdelujemo zanesljiva in energijsko učinkovita črpališča odpadne vode, meteorne vode in fekalij.

Potopne črpalke Sulzer ABS XFPPotopne črpalke Sulzer ABS XFP, so kvalitetne in robustne črpalke. Črpalke XFP imajo motor v eksplozijsko varni izvedbi in imajo certifikat o doseganju energijske učinkovitosti po standardu IE3. Črpalke so na voljo v izvedbi z vorteks rotorjem in z enokanalnim ContraBlock sistemom.

Sulzer ABS Piranha črpalke imajo prigrajen macerator in omogočajo zanesljivo črpanje odpadne vode, ki ne vsebuje peska. Sistem maceriranja omogoča uporabo manjših premerov tlačne cevi od DN32 do DN50.

Potopne črpalke Sulzer ABS AS so robustne in zanesljive potopne črpalke od 1 do 3 kW za črpanje meteorne vode, odpadne vode in fekalij. Na voljo so s tlačnimi priključki od DN50 do DN80.

Glede na vrsto odpadne vode lahko v črpališče vgradimo tudi lovilno košaro na izvlek, ki varuje črpalke pred večjimi tujki.

Elektro omara črpališča standardno vsebuje krmilne elemente proizvajalca Siemens, mehke zagone proizvajalca Danfoss, GSM ali GPRS modem za telemetrijo, motorske zaščite, releje za zaščito pred pregretjem motorja in vdorom vode.

Avtomatizacija črpališča je prilagodljiva željam končnega uporabnika, na voljo pa so tudi preizkušene standarne rešitve.