Čistilni fazonski kos LRF

Čistilni fazonski kos LRF omogoča revizijo in izredno čiščenje cevovoda. Služi kot vstopno mesto visokotlačnemu čistilniku ali kameri za snemanje stanja cevovoda. Vgradi se na daljše tlačne cevovode iz črpališč fekalne ali meteorne vode ter na gravitacijske cevovode izcednih deponijskih voda. Dobavi se v dimenziji cevovoda in sicer v dimenzijah: DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300. Priporočljivo ga je vgraditi v jašek s premerom D ≥ 1000 mm, običajno D = 1200 mm.

Čistilni fazon ima prigrajeno revizijsko odprtino, ki omogoča vpogled v notranjost cevovoda brez demontaže čistilnega kosa iz cevovodne instalacije. Konstrukcija fazonskega kosa pri horizontalni vgradnji v jašek omogoča čiščenje cevovoda pri odprti revizijski plošči, pri tem pa pralna voda odteka na spodnji nivo brez odtekanja v jašek. Čistilni fazonski kos je mogoče vgraditi tudi vertikalno. Dolžine čistilnih fazonskih kosov so prilagojene opremi, ki se običajno uporablja za čiščenje in snemanje cevovodov in se na posebno zahtevo lahko izvedejo tudi v krajši obliki. S primerno dograditvijo odzračevalnega priključka in ventila na revizijsko ploščo lahko služi tudi kot odzračevalno mesto cevovoda. Vsak fazonski kos je v osnovi tlačno preizkušen pri 5 barih, odnosno na 1,5-kratni delovni tlak cevovoda, za katerega je predviden.

Čistilni fazonski kos LRF je izdelan iz:

  • visokolegiranega avstenitnega nerjavečega jekla kvalitete AISI304 ali na posebno zahtevo AISI316L,
  • s standardnimi atestiranimi letečimi prirobnicami PN10, AISI304,
  • z vijačnim materialom AISI304 in
  • tesnilnim materialom iz armirane gume.

Razrez materiala za izdelavo čistilnega kosa se izvede po postopku CAD-CAM laserskega razreza in razreza z vodnim curkom, kar zagotavlja mersko ponovljivost izdelka. Varjenje se izvede po postopku TIG, pod zaščitnim plinom argona, kar zagotavlja dobro prevarjenost zvara, z dodanim varilnim materialom AISI316Ti. Vsa zvarna mesta so obdelana s pasivacijskim jedkanjem feritnih kristalitov samega zvara in osnovnega materiala v obzvarnem mestu.

Čistilni fazonski kos LRF – brošura