Servisna črpalka za odpadno vodo

Servisna črpalka Sulzer ABS, tip AS, s tlačnim priključkom za gasilsko cev (“B” spojka, ali drugo), se uporablja za servisno prečrpavanje vode npr. iz bazena čistilne naprave. Prehodnost trdnih delcev je 45mm.

Črpalka se lahko uporablja za črpanje do skupne tlačne višine 24m (vključno z izgubami v cevi), količina pa seže do 18 l/s, pri tlačni višini 4m.

Dimenzijska risba servisne črpalke: